Chương trình cầu nguyện mỗi hai tuần một lần vào ngày thứ Bảy vào lúc 11:30-12:30 tại nhà thờ Reservoir

Con cái Chúa đến nhà thờ cầu nguyện và cầu thay qua sự hướng dẫn của thầy quản nhiệm Trịnh Thanh Thuận

Mọi chi tiết xin liên lạc thầy quản nhiệm Trịnh Thanh Thuận hoặc thư ký ông Hồ Quang Minh.