Chương trình cầu nguyện mỗi hai tuần một lần vào ngày Chúa nhật vào lúc 9:00-10:00 tại nhà thờ Reservoir

Con cái Chúa đến nhà thờ hoặc lên Zoom cầu nguyện và cầu thay

Mọi chi tiết xin liên lạc thư ký ông Hồ Quang Minh.