Chương trình cầu nguyện mỗi hai tuần một lần vào ngày Chúa nhật vào lúc 9:00-10:00 tại nhà thờ Reservoir

Con cái Chúa đến nhà thờ cầu nguyện và cầu thay qua sự hướng dẫn của thầy quản nhiệm Võ An Tâm

Mọi chi tiết xin liên lạc thầy quản nhiệm Võ An Tâm hoặc thư ký ông Hồ Quang Minh.