Chương trình sinh hoạt của thanh niên tại Hội thánh Reservoir rất sinh động gồm các chương trình sau.

Chương trình thờ phượng Chúa vào Chúa nhật hàng tuần vào lúc 13:00-14:30 tại Hội thánh Reservoir
Chương trình học Kinh thánh vào tối thứ Ba hàng tuần vào lúc 19:00 tại nhà thờ hoặc nhà riêng
Chương nhóm thông công với thanh niên từ các Hội thánh khác vào tối Chúa nhật vào lúc 19:00 tại các nhà thờ khác

Mọi chi tiết xin liên lạc thư ký ông Hồ Quang Minh.