Các chương trình sinh hoạt

Thờ phượng: Chúa nhật, 2:00 – 3:30pm
Cầu nguyện: Chúa nhật, 9:00 – 9:30am
Học Kinh thánh với tráng niên: thứ bảy, 7:00 – 8:30 pm
Học Kinh thánh với thanh niên: thứ ba, 7:00 – 8:30pm
Học Kinh thánh với thiếu nhi: Chúa nhật, 3:00 – 3:30 pm

Liên lạc:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/561119401165606
Address: 155-157 Purinuan Road, Reservoir VIC 3073, Australia

More Coming Events

  • No Upcoming Events Found