Các chương trình sinh hoạt

Thờ phượng: mỗi Chúa nhật, 2:00 – 3:45pm
Cầu nguyện: thứ bảy, 11:30 – 12:30am
Học Kinh thánh với tráng niên: thứ bảy, 7:00 – 8:45 pm
Học Kinh thánh với thanh niên: thứ ba, 7:00 – 8:30pm
Học Kinh thánh với thiếu nhi: thứ bảy, 7:00 – 8:45 pm

Liên lạc:

Quản nhiệm Hội Thánh
Thầy Võ An Tâm
Mobile: 0466 869 562
Email: llhttlreservoir@gmail.com
Address: 155-157 Purinuan Road, Reservoir VIC 3073, Australia

More Coming Events

  • No Upcoming Events Found