Các em thiếu nhi có các chương trình sau:

Học Kinh thánh qua “câu chuyện thiếu nhi” trong giờ nhóm mỗi Chúa nhật hàng tuần vào lúc 14:00
Học Kinh thánh trong nhóm các em do các anh chị hướng dẫn vào mổi Chúa nhật vào lúc 14:30
Sinh hoạt của các em vào tối thứ bảy tại nhà thời vào lúc 19:00

Mọi chi tiết xin liên lạc thầy quản nhiệm Trịnh Thanh Thuận hoặc thư ký ông Hồ Quang Minh.