Các em thiếu nhi có các chương trình sau:

Học Kinh thánh trong nhóm các em do các anh chị hướng dẫn vào mổi Chúa nhật vào lúc 3:00

Mọi chi tiết xin liên lạc  thư ký ông Hồ Quang Minh.