Chương trình học Kinh thánh vào tối thứ bảy bắt đầu 7:00 – 8:45pm, mỗi 2 tuần. Tại nhà thờ báp tít Reservoir.
Chương trình học tài liệu “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế”
Chương học đã mang lại nhiều bổ ích cho đời sống theo Chúa của các anh chị em học viên.

Mọi chi tiết xin liên lạc thư ký ông Hồ Quang Minh.