Giáng sinh 2016

Chương trình lễ vào ngày 18/12/2016
Chủ đề: Ngài Là Ai?
Diễn giả: Thầy Trịnh Thanh Thuận