Chương trình thờ phượng Đức Chúa Trời tại Hội thánh Reservoir vào mỗi Chúa nhật hàng tuần, bắt đầu lúc 14:30 đến 16:15.

Chúa nhật tuần thứ tư do các bạn thanh niên hướng dẫn bằng tiến Anh, các tuần lễn khác bằng tiếng Việt.

 

Mọi chi tiết xin liên lạc thư ký ông Hồ Quang Minh.